Birimler

* Eğitim Fakültesi

* Fen Edebiyat Fakültesi

* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

* Mühendislik Fakültesi

* Spor Bilimleri Fakültesi

* Veteriner Fakültesi

------------------------------------------------------

* Yabancı Diller Yüksekokulu

------------------------------------------------------

* Güzelyurt Meslek Yüksekokulu

* Ortaköy Meslek Yüksekokulu

* Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

------------------------------------------------------

* Fen Bilimleri Enstitüsü

* Sosyal Bilimler Enstitüsü

------------------------------------------------------

* Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi

* Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

* Tuz Gölü Su ve Çevre Uygulamaları Araştırma Merkezi

* Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi