Misyon & Vizyon

MİSYON

Aksaray Üniversitesi’nin stratejik planlarının gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla,tüm birimlerin katkılarıyla elde edilen döner sermaye gelirlerini arttırmak ve katkıların adil olarak paylaşımını sağlayacak akılcı, ekonomik ve şeffaf bir yönetim için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

VİZYON

Yenilikçi, çağdaş ve uluslararası kalite standartlarına sahip Türkiye’nin “Lider Üniversite Döner Sermaye İşletmesi” olmaktır.